۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

سايت دکتر اکرم پدرام نيا

هموطنان آزاديخواه!
بعنوان يک ايراني دردمند از شما ميخواهم سايت بسيار ارزشمند
خانم دکتر اکرم پدرام نيا ،
مقالات و ترجمه کتب ارزنده ايشان را مطالعه نمائيد.

http://pedramnia.com
/fa/index.html

دسامبر ٢٠٠٩ سرمایه‌داری و تولید رضایت

اکتبر ٢٠٠٩ ترجمه‌ی فارسی اثر "The God Delusion"

اکتبر ٢٠٠٩ درماندگی های نئولیبرالیسم

اوت ٢٠٠٩ دو تجربه، دو درس

ژوییه ٢٠٠٩ منافع مقطعی در برابر جهان وطنی

مارس ٢٠٠٩ زن؛ دیرپاترین انقلاب

ژانویه ٢٠٠٩ بررسی علل کرختی وجدان در برابر قوم‌کشی

دسامبر ٢٠٠٨ انتخابات و اوضاع اقتصادی آمریکا

دسامبر ٢٠٠٨ چرا ما را چنین ناروا دستگیر کردند؟

ژوییه ٢٠٠٨ فقط به خاطر نفت است احمق!

ژوییه ٢٠٠٨ چهار گذر از مرز

مه ٢٠٠٨ بحران مواد غذایی در جهان ٢

مه ٢٠٠٨ بحران مواد غذایی در جهان ۱

آوریل ٢٠٠٨ بیداری غولهای خفته

آوریل ٢٠٠٨ ما صاحب دنیاییم

مارس ٢٠٠٨ زن چیست؟

مارس ٢٠٠٨ هوگو چاوز: بوش باید مدال تزویر و ریا بگیرد

ژانویه ٢٠٠٨ محاصره‌ی غزه، بالاتر از جنایت

ژانویه ٢٠٠٨ تراژدی زاییده شده از استبداد و هرج و مرج

دسامبر ٢٠٠٧ آرایش جدید شطرنج سیاسی ایران آمریکا

نوامبر ٢٠٠٧ عوارض تاشی از انفجار مراکز اتمی

نوامبر ٢٠٠٧ در حمایت از فراخوان دکتر ناصر زرافشان

اکتبر ٢٠٠٧ آغازگر دوباره ی جنگ سرد چه کسی است؟

سپتامبر ٢٠٠٧ دورهی بیثباتی مالی جهان

سپتامبر ٢٠٠٧ چرا سرمایهداری به شوک و وحشت نیاز د ارد؟

سپتامبر ٢٠٠٧ اسرار کاملا سری شبکههای خبری

ژوئن ٢٠٠٧ ادبیات در جامعهی دیکتاتوری

مه ٢٠٠٧ با چامسکی و زین دربارهی حاکمیت دانشگاههای آمریکا...٣

مه ٢٠٠٧ با نوام چامسکی و هاوارد زین دربارهی...٢

مه ٢٠٠٧ با نوام چامسکی و هاوارد زین دربارهی...١

فوریه ٢٠٠٧ چرا سوسیالیسم؟

نوامبر ٢٠٠۶ چامسکی و بحث تروریسم

اکتبر ٢٠٠۶ خشونت علت اصلی مرگ ومیر در عراق بعد از حملهی آمریکا

اکتبر ٢٠٠۶ توطئه بزرگ جناح راست یا پایان دمکراسی آمریکا!؟

اکتبر ٢٠٠۶ دخالت آمریکا در....

سپتامبر ٢٠٠۶ مایکروویو: مفید یا مضر

سپتامبر ٢٠٠۶ روزی که جهان را عوض کرد، ۱۱ سپتامبر نبود

اگوست ٢٠٠۶ آخرین روزهای پدر یک سرزمین

ژوئیه ٢٠٠۶ بررسی ریشههای بحران اخیر خاورمیانه

ژوئیه ٢٠٠۶ چامسکی و مسائل ایران، عراق و خاورمیانه

مه ٢٠٠۶ جنایات جنگی در عراق


هیچ نظری موجود نیست: