۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

فراخوان برای اعتصاب سراسری مردم ایران در سالروز انتخابات


بدست جنبش خرداد

سنه نیوز :مردم مبارز ایران همچنان که مستحضر هستید رژیم غاصب ایران، انتخابات 22 خرداد سال گذشته را مصادره و رای مردم را به یغما برد. به دیگر معنا، کوچکترین اعتنایی به رای مردم نکرد و قدرت خود را به کرسی نشاند. این رژیم توتالیتر، با…..

هر آن چه ارزش انسانی نامیده می شود سر دشمنی دارد و انسان ها را به خاطر دفاع از آن ها به دار می کشد. خودکامگی، ماهیت این رژیم جنایتکار است و زندان و اعدام، از وجوه شاخص آن. دیدیم که چه آسان، مردم معترض به نتیجه ی انتخابات را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بازداشت و سپس زندانی کردند، مورد تجاوز قرار دادند و به دار نیز آویختند! دیدیم که بی اعتنا به خواست مردم و جامعه ی جهانی دولت کودتا تشکیل داد و اولی را به رگبار گلوله بست و دومی را نیز به سخره گرفت. قطع یقین هر روزه می بینیم که چگونه حذف دگراندیشان را پیشه کرده است و مستبدانه بر مردم بیگناه حکم می راند. انسان و انسانیت وی، با بقای رژیم اسلامی ایران همواره در رنج است؛ شرافت و کرامت و به طور کلی ارزش های انسانی در خطر است. تا این رژیم برقرار باشد مردم آسوده نخواهند شد، آزاد نخواهند زیست و شاد نتوانند بود. باید بر پیکره ی این رژیم ضربات پی در پی وارد آورد. باید بر علیه آن به پا خاست و مبارزات مردمی را به امری روزمره تبدیل کرد. همچنان که وی، باید همیشه در صحنه بود. همچنان که وی، باید همیشه پیکار نمود. اندکی اگر از مبارزه برای رهایی دست کشیم شکست خواهیم خورد. باید همیشه در اندیشه ی آزادی باشیم. در این راه، باید مبارزه ی مدنی را مبنا و کلیه ی مناسبات را بهانه قرار دهیم. حتی اگر لازم است مناسبت سازی کنیم. بیاییم استبداد را بر خود و دیگران روا نداریم. برای تحقق این مهم باید از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کرد. باید از هم اینک هیچ فرصتی حتی اگر کوچک را از دست نداد. از همین رو، ما به عنوان گزارشگران سنه نیوز، به خاطر وسعت حرکت، از هم اینک مردم سراسر ایران را به یک اعتصاب عمومی در سالروز انتخابات ریاست جمهوری فرا می خوانیم و از تمامی رهبران اپوزیسیون اعم از کرد و فارس و بلوچ و ترک و عرب و … درخواست می نماییم مردم را در این حرکت وسیع و گسترده یاری و نقش سازماندهی کننده ایفا نمایند. بیاییم از آزادی غافل نشویم و به این زندگی نکبت بار پایان دهیم. رهبران اپوزیسیون باید مسوولیت این حرکت عظیم را بپذیرند و نقشی قابل توجه در تحقق آن ایفا نمایند.

زنده باد آزادی

پاینده باد اعتصابات عمومی

هیچ نظری موجود نیست: