۱۳۸۹ مرداد ۲۲, جمعه

بیانیه در معرفی کلیپ "دفاع از زندگی با چهره ای باز"،ونیز وب لاگ، علیه اعدام وسنگسار در جمهوری اسلامی

Kategorie: Nachricht

همراه با اعلام مراسم 4 سپتامبر 2010 کلن،سپردن گلهای سرخ به آبهای راین : به مناسبت بیست ودومین سالگرد اعدام هزاران زندانی زندانی سیاسی در سال 1367 به دستور آیت الله خمینی !

***************

دفاع ازز ندگی با چهره ای باز

کلیپی کوتاه همراه با تصاویر گروهی اززنان ومردان مخالف اعدام وسنگسار در ایران!

مرگ بی چهره است و سیاه ،به رنگ همان پارچه ای که مجریان حکم اعدام با آن، صورت خود را در جمهوری اسلامی می پوشانند، ولی زندگی چهره دارد.

حقانیت آرما ن حقوق بشری مخالفت با اعدام وسنگسار در جهان امروز تا آن حد است که حتی در داخل ایران نیز در بسیاری موارد مخالفان اعدام وسنگسار به مخالفت علنی با آن پرداخته ومی پردازند واین خود بر موثر بودن تلاشها باز هم می افزاید ، واز این رو دهها تن از زنان ونیز مردان مخالف اعدام وسنگسار با تصاویر خود یک وب لاگ ونیز کلیپی را، که ضمیمه است،به وجود آورده اند.

با ارسال تصاویر خود به همراه عکس محکومین به اعدام در جمهوری اسلامی ،همراه با یک متن کوتاه ،به جنبش مخالفت با اعدام وسنگسار در ایران بپیوندید .این وب لاگ که در ابتدا به قصد دفاع از زینب جلالیان ونیز سکینه محمدی برپا شده بود،با همت شما در حال تبدیل به یک وب لاگ علیه اعدام وسنگسار در ایران است.

با سپاس از همراهی همگی دوستان ،به ویژه روژین ومنیژه و....

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران – کلن 15 مرداد 1389

: آدرس وب لاگstop-execution.blogspot.com

آدرس میل ارسال عکس : against.execution@googlemail.com

برای اطلاع دوستان وهمراهان : برای بیست ودومین بار، امسال نیز برای اجرای مراسم سنتی سپردن گلهای سرخ به آبهای راین،به یاد همیشه در یاد هزاران زندانی سیاسی که درتابستان وپاییز سال 1367 به دستور آیت الله خمینی اعدام شدند،روز شنبه 4 سپتامبر 2010 در شهر کلن ساعت 15 و45 دقیقه در مقابل بان هوف،ورودی طرف کلیسای دم ،گرد خواهیم آمد، و سپس برای اجرای مراسم به سوی راین حرکت خواهیم کرد.

مانند هرسال،در صورت امکان، گل سرخ به همراه داشته باشید.

د رعین حال پیشاپیش پشتیبانی خود را از تلاش سایر دوستان در برگزاری یک مراسم در اواخر سپتامبر 2010 در شهر کلن اعلام می داریم.

هیچ نظری موجود نیست: