۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

نوار جلسه ی «همایش کوثر»،


به دنبال درج قسمتی از نوار جلسه ی «همایش کوثر»، آدرس مشروح کامل مذاکرات این جلسه در دوازده نوار برای ما ارسال شده است. شنیدن این نوارها نشان می دهد که ناجا – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی – که ظاهرا وظیفه اش تامین امنیت داخلی است، چطور در کار توطئه علیه جنبش های مردمی، شخصیت های سیاسی مخالفین، دخالت در جریان انتخابات، پرونده سازی علیه مخالفین، زیرنظر قرار دادن احزاب و جریان های مخالف و منتقد، نفود در آن ها، مقابله با جنبش دانشجویی... می باشد.
این جلسه در سال ۷٨ از مسئولان اطلاعاتی ناجا و بعد از حوادث کوی دانشگاه برگزار شده است. در بخش های شش و هفت این نوار، صدرالاسلام معاون اطلاعاتی ناجا به تحلیل برنامه انتخاباتی اصلاح طلبان برای مجلس ششم و همچنین آموزش شناسایی مخالفان و و نفوذ در تظاهرات خیابانی و هدایت آنها می پردازد. بخش هشت نوار در مورد جنگ روانی بر علیه تظاهرات خیابانی می باشد.

متن کامل این گفتگوها را که در دوازده بخش می باشد، در لینک زیر می توان شنید:

همایش کوثر، جلسه وزارت اطلاعات در مورد 18 تیر
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)
Download this song
(Right Click, Save target as)

هیچ نظری موجود نیست: