۱۳۹۰ مرداد ۱, شنبه

هدی صـابرسه پوستر به مناسبت چهلم زنده یاد هدی رضا زاده صابرکه توسط خانواده برای مراسم چهلم تهیه شده است
رازقی پرپر شد
باغ در چله نشست
تو به خاك افتادی
كمر عشق شكست
ما نشستيم و
تماشا كرديم
دلم می خواد گريه كنم
برای قتل‌عام گـل
برای مرگ رازقی
دلم میخواد گريه كنم
برای نابودی عشق
واسه زوال عاشقی
وقتی ‌كه قلبها و گـلها
شكسته و پرپر شدن
وقتی ‌كه باغچه‌های عشق
سوختن و خاكستر شدن
من و تو از گـل كاغذی
باغچه‌ای داشتيم توی خواب
با خشتهای مقوايی
خونه می ‌ساختيم روی آب
وقتی ‌كه ما تو جشن شب
ستاره بارون می ‌شديم
وقتی ‌كه پشت سنگر
سايه‌ها پنهون می ‌شديم
از نوك بال كفترها
خون پريدن می ‌چكيد
صدای بيداری عشق
رو خواب شب خط می ‌كشيد
دلم می ‌خواد گريه كنم
برای قتل‌عام گـل
برای مرگ رازقی
دلم می ‌خواد گريه كنم
برای نابودی عشق
واسه زوال عاشقی
از پشت ديوارهای شهر
انگار صدای پا مياد
آوازخون در به در
انگار يه همصدا می خواد
ابر سياه رفتنيه
خورشيد دوباره در مياد
دوباره باغچه گـل ميده
از عاشقها خبر مياد
دلم می ‌خواد گريه كنم
برای قتل‌عام گل
برای مرگ رازقی
دلم می ‌خواد گريه كنم
برای نابودی عشق
واسه زوال عاشقی

ترانه سرا : ایرج جنتی عطایی

هیچ نظری موجود نیست: