۱۳۹۱ آذر ۱۵, چهارشنبه

تراژدي زندگي يک زن در زندانهاي حکومت اسلامي, ٣۲ ساله بود که دستگيرش کردند و اکنون ۵٣ ساله است

تراژدي زندگي يک زن در زندانهاي حکومت اسلامي, ٣۲ ساله بود که دستگيرش کردند و اکنون ۵٣ ساله است

fatemeh3
و براي هشتمين بار به اعدام محکومش کردند٬ او به قديمي ترين زن زنداني معروف است.

۲۰سال در زندان زندگي کرده ام هيچگاه به اينجا عادت نکرده ام٬ غروبهاي زندان دلگير است!
فاطمه مطيع يک نام آشنا در زندانيان ايران و براي بسياري از ما فعالين عليه اعدام است. او را مي شناسيم چرا که سالهاي سال است پرونده او مورد بررسي قرار ميگيرد و بارها تا پاي چوبه دار رفته و برگشته است. فاطمه در زندان تا کنون ۲۰ بار اقدام به خودکشي کرده است. او در سال ۱٣۸۵ براي چند ماه از زندان آزاد کردند و سپس مجددا با بهانه هايي همجون اعتراض خانواده مقتول او را به زندان برگرداندند.

فاطمه مطيع کيست؟

تير ماه سال ۱٣۷۲ در منزل مشترک فاطمه و همسرش يکي از دوستان همسرش به اسم مجيد به قتل ميرسد و چهل روز بعد فاطمه به اتهام قتل دستگير ميشود. او در هنگام وقوع قتل در خانه نبوده است. و ميگويد از مهماني به خانه برگشتم سه ليوان خالي روي ميز بود و از آنجا حدس زدم همسرم مهمان داشته است. او ميگويد بعد از شکنجه و آزار و اذيت فراوان قتل را به عهده گرفتم چرا که ديگر خسته شده بود. او را ميخواهند بکشند تا به قتلي که عليرغم حضور او در منزلش اتفاق افتاده٬ نقطه پاياني بگذارند. او ميگويد همسرش به او گفته قتل را به عهده بگيرد ٬ و او کمکش ميکند که نجات يابد در غير اينصورت به دادگاه خواهد گفت که فاطمه با مجيد يعني مقتول رابطه داشته است.

يکبار ديگر يک زن در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي٬ در ايران تحت حاکميت قران و اسلام بين اعدام و سنگسار بايد انتخاب ميکرد. اين موضوع باعث شده فاطمه به زندان رفته و اکنون ۲۰ سال است که در کنج زندان است و بقول خودش در زندان پير شده و کماکان دادگاه او را امروز دوشنبه ٣ ماه دسامبربرابر با ۱٣ آذر به اتهام قتل به اعدام محکوم کرد. هفت بار قبلا به اعدام محکوم شده و هر بار با اعتراض وکيل او حکم در دادگاه بالاتر حکومتي تاييد نشده است. خرمشاهي وکيل او در گفتگويي ميگويد ما مدارک کافي دال بر بي گناهي فاطمه به دادگاه داده ايم و اکنون دادگاه بايد اثبات کند که اسناد ديگري دارد. ولي دادگاه حکومت اسلامي با سند و مدرک کار نميکند در اين دادگاه گفته اند » علم قاضي» اثبات ميکند که فاطمه قاتل است و اکنون بعد از اينکه بيست سال از عمرش را در زندان گذارنده مجددا ميخواهند اين زن ۵٣ ساله را پاي چوبه دار ببرند.

کميته بين المللي عليه اعدام اين رفتار وحشيانه و ضد انساني حکومت اسلامي را بشدت محکوم ميکند و خواهان لغو شدن فوري حکم اعدام فاطمه و آزادي او از زندان است. ما از همه نهادهاي مخالف اعدام و از سازمانهاي مدافع حقوق انساني دعوت به اعتراض گسترده به اين حکم وحشيانه ميکنيم .

در مورد فاطمه مطيع بايد در دنيا افشاگري کرد. سرنوشت فاطمه مطيع را بايد در همه جا مطرح کرد و خواهان اعتراض جهاني به اين رفتار بيرحمانه و وحشيانه شد. منبع سایت:روزنه

http://www.rowzane.com/index.php/annonce-archiev/62-edam/11771-1391-09-13-19-43-40.html
کميته بين المللي عليه اعدام

٣ دسامبر

هیچ نظری موجود نیست: