۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه


روایت یک نمونه توسط دکتر محمد ملکی

darou
شنیده شده است که
تهیه دارو در رابطه با بسیاری از بیماری های سخت برای شهروندان ایرانی بسیار دشوار شده و تنها با دوندگی فراوان و صرف هزینه های بالا امکان پذیر است.
طبق همین شنیده در برخی موارد تلاش و دوندگی وصرف پول فراوان نیز به نتیجه نمی رسد.
برخی شرکت های دارو سازی با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه اند.
هر چند گفته  می شود مواد اولیه دارو و خود دارو ها جزء اقلام تحریمی نیستند اما به خاطر تحریم مالی – بانکی و نیز بنا به دلایل ناشناخته دیگری که در برکناری وزیر سابق بهداشت تا حدودی به افکار عمومی کشانده شد؛ مسئله تهیه دارو روز بروز بیشتر از قبل برای شهروندان ایرانی به یک معضل مهم تبدیل شده است.
در همین رابطه و به عنوان یک نمونه دکتر محمد ملکی حکایت پیگیری داروی خود که از تهران تا قم امتداد داشته را تعریف کرده که در فایل صوتی ضمیمه همین شنیده ملاحظه خواهید کرد.
خاطر نشان می شود ایرانیان زیادی در خارج از کشور در تلاش بوده اند تا به طریقی راهی برای هموطنان شان در ایران برای تهیه دارو بگشایند.

هیچ نظری موجود نیست: