۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

مجموعه ای از گزارشات تجمع سراسری ششم مهربازنشستگان فرهنگی!


ضمیمه اخبار وگزارشات کارگری6مهر1395(ویژه گزارشات تجمع سراسری 6مهربازنشستگان  فرهنگی!
- تجمع اعتراضی بخشی از بازنشستگان فرهنگی امروز 6مهرماه مقابل ساختمان مجلس در بهارستان تهران!
- گزارشی از تجمع معلمان باز نشسته در سراسر ایران. امروز.  6/ 7. 1395.
- تجمع بازنشستگان فرهنگی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی
- تجمع بازنشستگان  فرهنگی در شیراز!
- فرهنگیان بازنشسته ایلامی بدنبال عدم تحقق مطالباتشان تجمع کردند!
- تجمع بازنشستگان فرهنگی گیلان!
- تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی گلستان!
- تجمع بازنشستگان فرهنگی خراسان شمالی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت خراسان شمالی !
- تجمع معلمان بازنشسته یزدی!
- تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته‌ی استان کرمانشاه!
- گزارشات تصویری ازتجمعات استان های البرز،اصفهان،همدان وکرمان
تجمع اعتراضی بخشی از بازنشستگان فرهنگی امروز 6مهرماه مقابل ساختمان مجلس در بهارستان تهران!
کارگر و معلم و یا کارمندی که بعد از سی سال به سن بازنشستگی میرسد در واقع باید دوران فراغت از کار و استراحت را تجربه کند ،اما متاسفانه این جا در کشور ما فردی که میخواهد بازنشسته شود از ماهها قبل در پی شغل دیگری است تا بتواندکم شدن حقوق و قطع شدن کلی مزایای شاغل بودن را جبران کند .عدم وجود حمایت بیمه ای کامل از بازنشستگان ،این قشر زحمت کش و فرودست را مجبور کرده تن به بیمه های تکمیلی و پرداخت هزینه های اضافی برای درمان بدهند که نه تنها این بیمه ها جوابگو تامین هزینه های آنها نیستند بلکه هزینه ای دیگر برگردن این قشر ضعیف جامعه گذاشته است .وجود تبعیض در پرداخت و خدمات به بازنشستگان آنقدر بالا است که تا کنون بارها بازنشستگان بخاطر این تبعیض ها در مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زده اند اما گویا کسی پاسخگو نیست .امروز هم ششم مهرماه بازنشستگان فرهنگی برای در خواست مطالبات تشان دست به اعتراض زده اند تا شاید گوش شنوایی برای رسیدگی پیدا شود .اهم مطالبات معترضین عبارت است از:
 1- ايجاد‌‌‌ تمهيد‌‌‌ات قانوني لازم و فوري د‌‌‌ر جهت رفع تبعيض‌هاي ناروا و ترميم فاصله ناعاد‌‌‌لانه حقوق و مزاياي بازنشستگان آموزش و پرورش، اولا نسبت به همكاران شاغل خود‌‌‌ د‌‌‌ر همين وزارتخانه؛ ثانيا نسبت به شاغلان و بازنشستگان ساير نهاد‌‌‌ها و سازمان‌هاي د‌‌‌ولتي. اجراي ماد‌‌‌ه 64قانون مد‌‌‌يريت كشوري
2-تجميع بيمه‌هاي كنوني فرهنگيان شاغل و بازنشسته د‌‌‌ر قالب بيمه‌اي واحد‌‌‌، كارآمد‌‌‌ و فراگير كه پاسخگوي نيازهاي آنها د‌‌‌ر شرايط سني مختلف باشد‌‌‌.
3-پرد‌‌‌اخت معوقات: آنچه د‌‌‌ر اين بخش به عنوان خواسته‌هاي مورد‌‌‌ نظر بازنشستگان فرهنگي مي‌گنجد‌‌‌، شامل موارد‌‌‌ ذيل است:
الف) پرد‌‌‌اخت فوري تمام مطالبات معوق و د‌‌‌يون مختلف بازنشستگان سال 93و94 به ويژه معوقات مربوط به پاد‌‌‌اش‌هاي پايان خد‌‌‌مت آنها
گزارشی از تجمع معلمان باز نشسته در سراسر ایران. امروز.  6/ 7. 1395.
معلمان باز نشسته ایران طبق فراخوانی سراسری پرچم تاریخ مبارزاتی معلم را درایران بالا بردند ویک صدا. بعضا سکوت خواسته های صنفی خود را از دولت مطالبه کردند. تهران وکل ایران امروز معلمان شاغل دیروز را دیدند وصدای انها را شنیدند .در تهران چند نماینده من جمله خانم سعیدی به میان ما معلمان باز نشسته امدند ولی صحبت جدیدی نکردند همان صحبتهای تکراری ورومنبری را دوباره همراه با وعده وعید انشا خوانی کردند .
امروز که ما متحدانه خواهان خواسته های صنفی بودیم برای تفرقه بین ما اموزش وپرورش دست بکار شده بود وبرای تعدادی کارت فرستاده بود وانها را به تالار وحدت تهران دعوت کرده بود متاسفانه من نمیدانم چه وتعدادی بودند وچه کسانی!!!! . ولی انچه. مهم است ترس اموزش وپرورش از جمع ما میباشد که به این شکل انعکاس میابد.
ما معلمان باز نشسته امروز در سراسر ایران با اتحادمان ودرد مشترکمان یک بار دیگر نشان دادیم که حتی یک قدم از خواسته های خود عقب نشبنی نمیکنیم.   اگر چه امروز تعدادی خواسته بودند معلمان سکوت کنند ولی شعار هایی چون:خط فقر سه میلیون.  حقوق ما یه میلیون.     حقوق باز نشسته پول اب و برق نمیشه معیشت منزلت حق مسلم ماست. از طرف معلمان باز نشسته داده شد ودر.آخر قطعنامه که خواسته هارا بیان میکرد از طرف همکاری خوانده شد وجمع ان ها را تکرار میکردند. درپایان معلمان بازنشسته گروه گروه به طرف مترو بهارستان حرکت کرده واین فاصله را با شعار دادن وخواسته های صنفی توجه مردم را به خود جلب کردند .
امروز بر خلاف گذشته نیروی انتظامی خیلی زیاد نبود وبیشتر به صورت لباس شخصی حضور داشتند. ولی چون از روز های قبل که اقشار. مختلف روبروی مجلس بودند وامروز. تجمع انها ادامه داشت لحظه های اخر. موتور سواران ویژه از را رسیدند و در اطراف ما ایستادند ولی عکس العملی نداشتند فقط حضور فیزیکی داشتند . 
به امید موفقیت برای همه.    
منبع:سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران
تجمع بازنشستگان فرهنگی در اعتراض به وضعیت بد معیشتی
صبح امروز (ششم مهر) چند صد نفر  از بازنشستگان فرهنگی در سراسر کشور  تجمع کردند.
به گزارش6مهر ایلنا، در تهران،  این تجمع از ساعت ده صبح مقابل مجلس شورای اسلامی شروع شده  و در آن، بیش از چندصد معلم بازنشسته شرکت کرده‌اند.
خواسته اصلی بازنشستگان آموزش و پرورش، همسان‌سازی مستمری و مزایای کلیه مستمری بگیران دولت و افزایش سطح دریافتی معلمان بازنشسته است.
گفتنی است پیش از این نیز بارها این بازنشستگان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود تجمعات اعتراضی ترتیب دادند.
از قرار معلوم، صبح امروز معلمان بازنشسته در بسیاری از شهرهای دیگر کشور از جمله کرمانشاه، مشهد و تبریز نیز دست به تجمع زده‌اند.
بازنشستگان آموزش و پرورش می گویند: تکریم بازنشستگان، توجه به وضعیت معیشت آنان است.
تجمع بازنشستگان  فرهنگی در شیراز!
جمعی از معلمان و فرهنگیان شیراز تجمع کردند تا به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کنند.
به گزارش 6مهرخبرآنلاین، با وجودی که آموزش و پرورش اعلام کرد پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان را آغاز کرده است، جمعی از معلمان و فرهنگیان استان فارس در اعتراض به کمی حقوق و عدم پرداخت معوقات خود تجمع کردند.
پیش از این نیز فرهنگیان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند و از مسئولان خواستار پرداخت مطالبات معوق خود و افزایش حقوق و دریافتی هایشان بودند.
فرهنگیان بازنشسته ایلامی بدنبال عدم تحقق مطالباتشان تجمع کردند!
صبح امروز6مهر، جمعی از فرهنگیان بازنشسته ایلامی بدنبال عدم تحقق بسیاری از مطالباتشان در مقابل صندوق بازنشستگی در ایلام تجمع کردند.
به گزارش6مهر تابناک ،در طول هفته اخیر ،بسیاری از فرهنگیان بازنشسته استان ایلام، به مدد فضای مجازی وبا فراخوان در شبکه های اجتماعی از هم صنفهای خود تجمعی صنفی را در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری درایلام خواستار شدند.
 صبح امروز تعدادی از این بازنشستگان که امروز حتی فرصت شنیدن دردهایشان را ندارند!برای فریاد زدن دردهایشان تجمعی خاموش برگزار کردند.
 جمعی از این معلمان بازنشسته باتجمع درمقابل صندوق بازنشستگی کشوری درد ورنجهای تلنبار شده بیش از 10سال بی توجهی مسئولان را اینگونه فریاد زدند ،به این امید که شاید گوشهایی برای شنیدن قصه سرشار از درد ومشقت آنان وجود داشته ویاکلیدی برای گشایش این قفل زنگ زده یافت شود!
توجه به بیمه تکمیلی بازنشستگان، احراز رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته که علیرغم وعده های فراوان تاکنون مسکوت مانده یکی از خواسته های تجمع کنندگان بود.فرهنگیان بازنشسته در این تجمع همچنین خواهان توجه به منزلت آنان در هنگام مراجعه اداری هستند.
علاوه بر این تجمع کنندگان بر این باور هستند که حسب قانون باید حداقل برای ایجاد استخدام یکی از فرزندان بازنشسته ایجاد می شد که این خواسته هم تحقق پیدا نکرده است.
افراد تجمع کننده معتقدند علیرغم وعده های فراوان مسئولان دولتی در هفته دولت برای رفع این مشکلات اما کماکان این مشکلات به قوت خود باقی است.
یکی از این فرهنگیان بازنشسته گفت:از سال 84تاکنون بجز افزایش سنواتی ،ما بازنشستگان هیچگونه افزایش حقوقی نداشته ایم،باتوجه با گرانی سرسام آور ونرخ بالای تورم ،یک بازنشسته بایستی با حقوق یک 1میلیون ودویست هزارتومانی هم به معیشت وخورد وخوراک خانواده رسیدگی کند وهم شهریه دانشجو و سایر هزینه ها را پرداخت نماید! آیا به نظر شما این شدنی است؟
 این بازنشسته افزود: درمجلس گذشته طرحی به صحن علنی مجلس ارایه شد،که درآن طرح  به موضوع یکنواخت شدن حقوق فرهنگیان بازنشسته با سایر بازنشستگان کشوری اشاره شده بود وحتی اعتبار این طرح هم تعیین شد، اما متاسفانه نه تنها به این طرح توجهی نشد بلکه اعتبار در نظر گرفته شده نیز مابین دیگر بازنشستگان کشوری توزیع شد.
 به اعتقاد این بازنشسته ،عدالت برای پرداخت یکنواخت به همه بازنشستگان رعایت نمی شود وقانون همطرازی پرداخت بازنشستگان به منظور حفظ منزلت فرهنگیان بایستی در دستور کار مسئولین کشور ونمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد .
 هرچند قرار بود استاندار ویا یکی از معاونین ایشان برای بررسی مشکلات بازنشستگان در میان آنان حضور یابد ،اما بدلیل حضور وزیر کشور در استان ،این امکان فراهم نشد وصدای فریاد خاموش این عزیزان تنها به درب صندوق بازنشستگی استان رسید وبس!
تجمع بازنشستگان فرهنگی گیلان!
امروز6مهر،جمعی از بازنشستگان گیلان با تجمع  روبروی صندوق بازنشستگان گیلان نسبت به وضعیت معیشتی و غفلت از مطالبات خود توسط مسئولین اعتراض کردند.
به گزارش6مهرگیل خبر،این بازنشستگان با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون«ما از فقر نمی نالیم، از فرق می نالیم»، «ما خواهان همتزازی حقوق با سایر بازنشستگان سایر ادارات هستیم»«ما خواهان بیمه فراگیر و جامع هستیم»   خواسته های صنفی خودرا بیان کردند و خواستار اجرای کامل قانون خدمات مدیریت کشوری شدند و اعلام کردند تا رسیدن به خواسته های قانونی پیگیری ها ادامه دارد.
تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی گلستان!
صبح امروز سه شنبه 6مهر،جمعی از فرهنگیان بازنشسته استان گلستان در مقابل صندوق بازنشستگی کشوری استان تجمع کردند.
به گزارش6مهرتابناک،یکی از تجمع کنندگان گفت: این تجمع در اعتراض به مشکلات صنفی بازنشستگان فرهنگی استان انجام شده تا صدای ما به مسئولین برسد.
وی افزود: این تجمع کاملا صنفی بوده و مباحث سیاسی در آن جایی ندارد و ما امیدواریم مسئولان به مشکلات این قشر رسیدگی کنند.
به گفته وی، عدم پرداخت پاداش پایان خدمت و مشکلات در پرداخت حقوق از جمله تقاضاهای صنفی فرهنگیان بازنشسته استان است.
وی از مسئولان صندوق بازنشستگی استان و کشور خواست که به خواسته های این قشر زحمت کش توجه بیشتری کنند.
تجمع بازنشستگان فرهنگی خراسان شمالی مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت خراسان شمالی !
صبح سه‌شنبه6مهر،جمعی ازبازنشستگان آموزش‌وپرورش خراسان شمالی با تجمع مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت خراسان شمالی و با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضامین ترمیم حقوق بازنشستگان، تجمیع بیمه‌ها، پرداخت معوقات و... خواستار رسیدگی به حقوق خود شدند.
به گزارش6مهر مهر،یکی از بازنشستگان گفت: ما خواسته زیادی نداریم، بلکه فقط حق خود را می‌خواهیم و خواستار اجرای آنچه قانون گفته است، هستیم.
وی افزود: باید حقوق و مزایای تمام مستمری‌بگیران دولت همسان‌سازی شود، درحالی‌که ما بازنشستگان آموزش‌وپرورش شرمنده فرزندان و خانواده خود هستیم.
یک بازنشسته دیگر هم خواستار پرداخت تمام مطالبات معوق بازنشستگان فرهنگی شد و از اینکه حقوق آن‌ها با نرخ تورم همسو نیست، اظهار گلایه داشت.
تجمع معلمان بازنشسته یزدی!
عصرامروز6مهر،معلمان بازنشسته یزد دراعتراض نسبت به حقوق و تبعیض‌های موجود در نظام پرداخت حقوق،دست به تجمع زدند.
به گزارش6مهرفارس،در این اجتماع آرام، بازنشستگان خواستار احقاق حقوق خود شدند و اعلام کردند: ما خواستار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در همه دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها هستیم.
تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته‌ی استان کرمانشاه!
صدها تن از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعترض به سیاست‌های صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، مقابل درب سازمان بازنشستگی در شهر کرمانشاه گردهم آمدند.
به گزارش 6مهرکُردپا، در این تجمع که همزمان با چندین شهر دیگر و از جمله تهران برگزار گردید، فریاد "خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون" سر دادند.
آنان همچنین خواستار همسان‌سازی مستمری و مزایای کلیه مستمری بگیران دولت و افزایش سطح دریافتی معلمان بازنشسته هستند.

هیچ نظری موجود نیست: