۱۳۹۵ مهر ۲۹, پنجشنبه

شعله پاکروان :دل من در دل شب خواب پروانه شدن می بیند 
مهر در صبحدمان داس به دست خرمن خواب مرا می چیند …
امروزپنجشنبه ۲۹مهرماه که دربهشت زهرامراسم دومین سالگرد سربدارشدن ریحانه جباری بود ومادرش اعلام کرده بودکه درساعت ۱۵۰۰ مراسمی دربهشت زهرا برگزارمیکند، قبل ازشروع مراسم   شعله پاکروان مادرریحانه جباری و تنی چند از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد اعدام ریحانه جباری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و از برگزاری این مراسم ممانعت بعمل آمد.

دراین یورش وحشیانه ماموران لباس شخصی و با پشتیبانی پلیس امنیت  رژیم جنایتکار آخوندی ،مانع از برگزاری سالگرد اعدام ریحانه جباری بر سر مزارش شدند.
“ماموران امنیتی با خشونت تمامی وسایل مهیا شده برای مراسم را شکستند و با داد و فریاد به جمعیت حاضر که یا بروید یا بازداشت می‌شوید اقدام به جمع آوری داربست و صندلی‌ها نمودند.”

هیچ نظری موجود نیست: