۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۰, یکشنبه

« در تهران چه کسی هوا را از مردم گرفته است؟ مجوز ساخت این برج های بزرگ را شما به ثروتمندان داده اید. مگر شما به همان کسی که ثروت مردم را غارت کرد مجوز برج ۳۳ طبقه ندادید؟ در کوچه های تنگ مجوز برج می دهید. تمام درختان قدیمی تهران دارد قطع می شود و به جای آن برج ساخته می شود.» این ها بخشی از صحبت های روز جمعه حقوق دانی است که چهار سال سکان مدیریت اجرایی کشور را در دست داشته و حال برای دفاع از عملکرد چهار ساله دولت خود و البته تخریب رقبای انتخاباتی اش، سراغ این موضوعات رفت.
البته در بخش دیگر این مناظره نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، طبق هماهنگی هایی که منجر به کاندیداتوری اش شد، به کمک رییسش آمد و شهردار تهران را مقصر اصلی ساخت و سازهای پر تراکم و بلند مرتبه سازی در منطقه ۲۲تهران دانست و محمد باقر قالیباف را متهم به فروش تراکم و از بین بردن فضای زندگی مردم تهران کرد؛ اتهاماتی که البته از سوی شهردار تهران به عنوان رقیب انتخاباتی رئیس جمهور و کاندیدای پوششی اش رد شد و درهمان فرصت اندک توضیح داد که اکثریت اعضای کمسیون تصویب کننده ساخت و سازهای بلند مرتبه از اعضای دولت هستند و بهتر آن است که رئیس دولت به جای انداختن تقصیرها به گردن دیگران، از بدنه خود که عضو کمیسیون ماده ۵شهر تهران هستند بخواهد تا جلوی ساخت و سازهای بی رویه را بگیرد. چرا که شهرداری تنها مجری مصوبات این کمیسیون است و بس.
این اتهامات در حالی از سوی رئیس جمهور و معاون اول او در اولین مناظره انتخاباتی بیان شد که بر اساس قانون، شهرداری تهران در بحث بلند مرتبه سازی و ساخت ساختمان های بالاتر از ۱۲طبقه، تابع قوانین و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است که به عنوان زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند.
برج هایی که با مجوز دولت ساخته می شوند
بر اساس قانون، مجوز ساخت بناهای بلند مرتبه با بیش از ۱۲طبقه تنها باید از طریق طرح و تصویب در کمیسیون ماده ۵شهر تهران شهر تهران صادر شود. کمیسیونی که اگرچه ریاست آن را شهردار تهران بر عهده دارد اما اکثریت آرا آن، از آن اعضای دولت است و طبیعتا تک رای شهردار تهران در تصویب مجوزهای ساخت و ساز از جمله برج ۳۳طبقه مورد اشاره رئیس جمهور و ساخت و سازهای منطقه ۲۲بی تاثیر است. در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران تنها ۷نفر از اعضا حق رای دارند که از این تعداد، شهرداری تهران تنها یک رای و دولت شش رای در اختیار دارد؛ نکته ای که نه رئیس جمهور و نه معاون اول او در اولین مناظره انتخاباتی، عمدا یا غفلتا به آن توجهی نداشتند و بلند مرتبه سازی در تهران را دستمایه ای برای تخریب رقیب خود قرار دادند. درحالیکه بر اساس قانون این دولت است که مجوز ساخت و سازهای بلند مرتبه را درتهران صادر می کند و شهرداری تنها به عنوان مجری موظف به اجرای آن است.

هیچ نظری موجود نیست: