۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه



بنا بر آمار منتشر شده در خود سایتهای دولتی ، واجدین شرایط رای دادن، بیش از 56 میلیون ایرانی در داخل کشور بوده اند که از این تعداد حدود 41 میلیون رای داده اند. چنانچه آمار شرکت کنندگان در انتخابات را واقعی هم فرض کنیم و درست بینگاریم، تعداد 15 میلیون واجد شرایط رای دادن، در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شرکت نکرده اند. این تعداد می تواند برابر با جمعیت یک کشور مستقل باشد. حال سوالم اینست که سهم انسانی...
image not displayed
سوال
وبلاگم متوقف است و خیال ندارم پست جدید بگذارم ولی سوالی دارم که آنرا (آنهم بطور کلی) ، مطرح میکنم: بنا بر آمار منتشر شده در خود سایتهای ...

هیچ نظری موجود نیست: