۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

ما بدلائل ذيل، شرکت درانتخابات رژيم را خيانت ميدانيم

هیچ نظری موجود نیست: