۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

شعار: "سانديس خوربي غيرت خجالت خجالت" سفارت رژيم در آلمان. ۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست: