۱۳۹۶ خرداد ۱۷, چهارشنبه

صبح امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد در دو حادثه تقریبا هم‌زمان افراد مسلح به ساختمان مجلس ایران خمینی حمله کردند. 

آرامگاه آیت‌الله خمینیحق نشر عکسMIZAN
Image caption
بیرون ساختمان مجلسحق نشر عکسMEHR
Image captionبیرون ساختمان مجلس
نیروهای ویژه پلیس در اطراف ساختمان مجلسحق نشر عکسMEHR
Image caption
تدابیر امنیتی در اطراف مجلس ایرانحق نشر عکسILNA
Image caption
تصویری از بیرون ساختمان دفاتر نمایندگان مجلسحق نشر عکسFARS
Image caption
استقرار نیروهای سپاه در آرامگاه آیت‌الله خمینیحق نشر عکسMEHR
Image caption
دادستان تهران در محل تیراندازی در مجلس ایرانحق نشر عکسMIZAN
Image caption
خودروهای پلیس و امداد در اطراف ساختمان مجلسحق نشر عکسILNA
Image captionخودروهای پلیس و امداد 
تدابیر امنیتی در اطراف مجلس ایرانحق نشر عکسILNA
Image caption
تدابیر امنیتی در اطراف مجلس ایرانحق نشر عکسILNA
Image captionخیابان‌های اطراف مجلس   بسته شده است
پوکه فشنگ در اطراف حرم ‌آیت‌الله خمینیحق نشر عکسMIZAN
Image captionپوکه فشنگ در محوطه اطراف خمینی
محوطه آرامگاه آیت‌الله خمینیحق نشر عکسMIZAN
Image caption تصویر از جنازه‌ای در محوطه  خمینی 
آمبولانس‌ها و نیروهای امدادی در محوطه آرامگاه آیت‌الله خمینیحق نشر عکسMIZAN
Image captionآمبولانس‌های و نیروهای امدادی در محوطه خمینی

هیچ نظری موجود نیست: