۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

پيام شاهين نجفی! به هنرمندان! کاسه ليس قدرت

هیچ نظری موجود نیست: