۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

تحلیف غیرقانونی، جانیان در دولت، میرحسین و عفو‌بین‌الملل وبیرحمی خامنه‌ا...

هیچ نظری موجود نیست: