۱۳۹۶ مرداد ۱۹, پنجشنبه

حسن داعی در یاران - تحریم های کمرشکن جدید رژیم آخوندی - آغاز پایان دیکتا...

هیچ نظری موجود نیست: