۱۳۹۹ آبان ۷, چهارشنبه

در رژيم ولائی!الهی!وعدل علی!اعمالش عين عدالت است

هیچ نظری موجود نیست: