۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

فعال دانشجویی زندانی پیمان عارف در اعتصاب غذا

02.01.1391aaref peymanفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: بنابه گزارشات ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال دانشجویی پیمان عارف سه روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد.
فعال دانشجویی پیمان عارف از روز دوشنبه 29 اسفند ماه در اعتراض به ادامۀ بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی خود علیرغم صدور و تودیع کفالت که از آزادی وی خوداری می کنند، دست به اعتصاب غذا زده است.
فعال دانشجویی پیمان عارف روز چهارشنبه 24 اسفند ماه در پی یورش نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شد و از آن تاریخ تا به حال در زندان بسر می برد.
رژیم ولی فقیه علی خامنه ای سیاست سرکوب و اعدام را علیه مردم ایران به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت بکار گرفته است و این سیاست بدستور صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و بوسیلۀ شکنجه گران وزارت
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: بنابه گزارشات ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال دانشجویی پیمان عارف سه روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد.
فعال دانشجویی پیمان عارف از روز دوشنبه 29 اسفند ماه در اعتراض به ادامۀ بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی خود علیرغم صدور و تودیع کفالت که از آزادی وی خوداری می کنند، دست به اعتصاب غذا زده است.
فعال دانشجویی پیمان عارف روز چهارشنبه 24 اسفند ماه در پی یورش نیروهای سرکوبگر وزارت اطلاعات دستگیر و بازداشت شد و از آن تاریخ تا به حال در زندان بسر می برد.
رژیم ولی فقیه علی خامنه ای سیاست سرکوب و اعدام را علیه مردم ایران به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت بکار گرفته است و این سیاست بدستور صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و بوسیلۀ شکنجه گران وزارت طلاعات او به اجرا در می آید.

هیچ نظری موجود نیست: