۱۳۹۵ دی ۲۸, سه‌شنبه

 به مناسبت دهه فجر بدون شرح
امام خمینی : در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد.
خانه نخرید ، همه را صاحب خانه میکنیم!
حذف بهره بانکی قطعی است.
امام: روحانیون نباید رئیس جمهور شوند
 
 1. یهان 3 بهمن 57- اولین مصاحبه امام با مردم : در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد.
 2. کیهان 3 بهمن 57- دکتر محمد مکری : جمهوری اسلامی و با حکومت مذهبی تفاوت دارد.
 3. کیهان 19 بهمن 57 – آیت الله خسرو شاهی :خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم.
 4. کیهان 19 بهمن 57 – حذف بهره بانکی قطعی است.
 5. کیهان 2 بهمن 57 – امام خمینی : رئیس کشور نخواهم شد.
 6. کیهان 14 آذر58 – سخن گوی موقت : آب و برق مجانی می شود.
 7. کیهان 18 اسفند 57 – مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند.
 8. کیهان 30بهمن 57 – بنی صدر : حکومت اسلامی حکومت عقیده است.
 9. کیهان 24 بهمن 57 – دکتر محمد سنجابی : محتوی جمهوری اسلامی دمکراتیست.
 10. کیهان 9 دی 58 – روحانیون نباید رئیس جمهور شود
 11. .
به راستی کدام یک از حرفها و سخنان آقایان به حقیقت پیوست و جایگاه این سخان در حال حاضر ایران کجاست .آیا مردم باید باور کنند که این نظام، نظامی دیکتاتوری نیست
کیهان 19 بهمن 57 – آیت الله خسرو شاهی :خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم./کیهان 19 بهمن 57 – حذف بهره بانکی قطعی است./کیهان 2 بهمن 57 – امام خمینی : رئیس کشور نخواهم شد./کیهان 14 آذر58 – سخن گوی موقت : آب و برق مجانی می شود./کیهان 18 اسفند 57 – مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند./کیهان 30بهمن 57 – بنی صدر : حکومت اسلامی حکومت عقیده است./کیهان 24 بهمن 57 – دکتر محمد سنجابی : محتوی جمهوری اسلامی دمکراتیست./کیهان 9 دی 58 – روحانیون نباید رئیس جمهور شود.به راستی کدام یک از حرفها و سخنان آقایان به حقیقت پیوست و جایگاه این سخان در حال حاضر ایران کجاست .آیا مردم باید باور کنند که این نظام، نظامی دیکتاتوری نیست ؟
 1. یهان 3 بهمن 57- اولین مصاحبه امام با مردم : در حکومت اسلامی دیکتاتوری وجود ندارد.
 2. کیهان 3 بهمن 57- دکتر محمد مکری : جمهوری اسلامی و با حکومت مذهبی تفاوت دارد.
 3. کیهان 19 بهمن 57 – آیت الله خسرو شاهی :خانه نخرید همه را صاحب خانه می کنیم.
 4. کیهان 19 بهمن 57 – حذف بهره بانکی قطعی است.
 5. کیهان 2 بهمن 57 – امام خمینی : رئیس کشور نخواهم شد.
 6. کیهان 14 آذر58 – سخن گوی موقت : آب و برق مجانی می شود.
 7. کیهان 18 اسفند 57 – مارکسیستها در ابراز عقیده آزادند.
 8. کیهان 30بهمن 57 – بنی صدر : حکومت اسلامی حکومت عقیده است.
 9. کیهان 24 بهمن 57 – دکتر محمد سنجابی : محتوی جمهوری اسلامی دمکراتیست.
 10. کیهان 9 دی 58 – روحانیون نباید رئیس جمهور شود.
به راستی کدام یک از حرفها و سخنان آقایان به حقیقت پیوست و جایگاه این سخان در حال حاضر ایران کجاست .آیا مردم باید باور کنند که این نظام، نظامی دیکتاتوری نیست
آن شنيدستى كه روزى ابلهى با زيركى ‏… گفت كاين والى شهر ما گدايى بينواست‏
گفت: چون باشد گدا آن كز كلاهش تكمه‏ اى …صد چو ما را روزها، بل سالها بَرگ و نَواست؟
گفت: اى مسكين، غلط اينك ازينجا كرده‏ اى … آن همه برگ و نوا دانى در آنجا از كجاست؟
دُرّ و مرواريد طوقش اشكِ اطفال من است لَعل و ياقوت مقامش خونِ ايتام 

هیچ نظری موجود نیست: