۱۳۹۵ بهمن ۲, شنبه

آتش گرفتن ساختمان پلاسکو در تهران همدردی شهروندان ایرانی را در پی داشت. نحوه مقابله با این رخداد مرگبار انتقادهایی را متوجه مدیریت شهر تهران کرد. در همین حال رفتار شهروندان حاضر در محل حادثه نیز مورد توجه قرار گرفت.


هیچ نظری موجود نیست: