۱۳۹۶ تیر ۱۰, شنبه

روزي که به صدام حسين و دستيارانش تفهيم اتهام شد
صدام در جلسه اول ژوئيه
يکم جولای 2004، صدام حسين و 11 دستيارش در يک جلسه قضايي مقدماتي تفهيم اتهام شدند و به اين اتهامات مختصرا پاسخ گفتند. (شرح جلسه مقدماتي و چند عکس ديگر صدام در سايت دوم جولای).
    سي ام ژوئن 2004 ،صدام حسين و 11 تَن همکاران نزديک او در دوران قدرت كه از ماهها پيش زنداني آمريكا بودند در محلي نامعلوم و به صورت غير علني به حضور «سالم چلبي» که مدير يک دستگاه قضايي ويژه عراقي اعلام شده بود برده شدند و در آنجا به آنان اطلاع داده شد که از اين پس اسير جنگي نيستند و متهم به ارتکاب جنايت هستند و يکم جولای 2004 [روز بعد] دوباره احضار و در يک جلسه مقدماتي به آنان تفهيم اتهام خواهد شد و از موارد اتهامي خود آگاه خواهند شد [که چنین شد].
    همچنین به آنان گفته شد که از آن پس، در اختيار قوه قضايي عراق هستند ولي فعلا زندانبانان آنان همچنان آمريکائيان خواهند بود. قبلا از سوي رئيس جمهوري آمريكا، صدام يک «اسير جنگي» اعلام شده بود.
     از آنجا که ميثاق هاي ژنو درباره اسيران جنگي حُکم مي کند که پس از اعلام پايان جنگ و اشغال نظامي، اين اسيران آزاد شوند، قبل از رسيدن آن زمان ـ سي ام ژوئن عنوان زنداني جنگي بودن صدام و دستياران سابقش به ارتکاب جنایت، پیش از جنگ و در دوران حکومتِ شان تغيير يافت و ....
    صدام حسين در آخرين روز سال ميلادي 2006 اعدام شد و بعدا برخي ديگر از همکاران او.
شش تن از متهمان

هیچ نظری موجود نیست: