۱۳۹۹ مهر ۱۴, دوشنبه

تابستان سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی هزاران زندانی سياسی را به مسلخ برد و به سرکوب مخالفان که از همان فردای استقرارش بر اريکه قدرت آغاز کرده بود اوجی خونبار بخشيد

در تابستان سال شصت و هفت، جمهوری اسلامی هزاران زندانی سياسی را به مسلخ برد و به سرکوب مخالفان که از همان فردای استقرارش بر اريکه قدرت آغاز کرده بود اوجی خونبار بخشيد، بی آنکه فرياد اعتراضی در داخل و خارج کشور برخيزد. شکوه‌های خانواده‌های قربانيان در گلوهاشان محبوس ماند. بيرون از مرزها نيز، اخبار اين کشتار، همچون حبس و اعدام‌های پيش از آن، تنها در چهارچوب نشريات گروه‌های حقوق بشری و درعرصه فعاليت‌های تبعيديان انعکاس يافت، که در شرايط آن‌زمانی فقدان شبکه‌های مجازی بسی محدود بود. صاحبان قدرت در ايران گمان می‌بردند که اين سکوت سنگين حقيقت را مدفون خواهد کرد. اما با گذشت سال‌ها، خاطره جمعی، هر روز بيش و بيشتر به شناخت حقيقت راغب گشت. زندانيان سياسی از بند رسته‌ای که قلم به دست گرفتند واقعيت گسترده حبس و شکنجه و اعدام در دهه شصت را تصوير کردند و هرروز برگی بر اسناد اين جنايات افزودند و می‌افزايند. بيرون از کشور، فعالان حقوق بشر، مبارزان سیاسی، برابری خواهان، مدافعان حقوق زندانيان سياسی، کنشگران ضد شکنجه و اعدام و کوشندگان آزادانديش فرهنگ و هنر به روشنگری و حقيقت‌جویی همت گماشته وهرگز دست از تلاش برنداشته اند. با گسترش رسانه‌های برون‌مرزی و ياری شبکه‌های مجازی صدای اينان امروز انعکاسی کمابيش درخور يافته است.

اينک، درهمان حال که حبس و شکنجه و اعدام و بی‌حقوقی زندانيان در جمهوری اسلامی ادامه دارد، بيش از پيش روشن شده که سکوت درباره جنايات سياسی دهه شصت تنها و تنها در خدمت تداوم سرکوب سياسی و اجتماعی و فرهنگی است. آشکار گشته که تا زمانی که حاکمان پاسخگوی اين جنايات نشده اند نمی‌توان به پايان گرفتن حبس و شکنجه و قتل مخالفان و لغو مجازات اعدام در ايران اميد بست. اهميت اين امر زمانی روشن‌تر می‌شود که به تغيير استراتژی جمهوری اسلامی در اين باره توجه کنيم. اينان مدتی است سکوت خود را شکسته اند و به ساخت و پرداخت سناريوهای دروغين برآمده اند تا به سرکوب خونين دهه شصت و کشتار جمعی محبوسان سياسی در تابستان شصت و هفت مشروعيت بخشند. بودجه‌های هنگفتی صرف اين استراتژی تبليغاتی، و از آن‌جمله روايت سازی و توليد فيلم‌های سينمایی و سريال‌های تلويزيونی شده و می‌شود و حاکميت سانسور فضا را برای اثرگذاری جعليات حکومتی آماده تر می‌کند. در چنين فضایی، پيشبرد امر دادخواهی نياز به تقابل جدی‌تر وهمه جانبه تر با دروغ پراکنی و افزونی تلاش‌ها برای روشن ماندن چراغ حقيقت دارد.

توجه به اين نکات، اهميت پرونده محاکمه حميد نوری، يکی از مسئولان هيئت مرگ در زندان گوهردشت ( زندان رجائی شهر) کرج را، که هم اکنون در کشور سوئد جريان دارد، روشن‌تر می‌کند: به همت کوشندگان، خاصه ايرج مصداقی، که خود در زمره شاهدان کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت است، و نيز همياری شماری ديگر از اين شاهدان، برای نخستين بار، يک سيستم قضایی بی‌طرف و دمکراتيک به پرونده يکی از عاملان و دست اندرکاران اين جنايت بزرگ رسيدگی می‌کند. در مقابل، جمهوری اسلامی تمام تلاشش را به کار گرفته تا اين پرونده را که باز شدنش خود يک پيروزی غيرقابل انکار برای جنبش دادخواهی است، بی اعتبار کند. اين تلاش‌ها از جانب حاکمان مسئول اين جنايات البته دور از انتظار نيست. دريغ اما که کارشکنی‌ها در باره اين پرونده فقط به ترفندهای تباه حکومت ختم نمی‌شود و از همان ابتدا شاهد سنگ اندازی‌های ناشی از مخالفت‌های ايدئولوژيک و سياسی با کوشندگان اين پرونده هستيم که با هر انگيزه‌ای صورت گيرد، حاصلی جز خدمت به اهداف جمهوری اسلامی در پنهان کردن حقيقت و انکار جنايت ندارد و نخواهد داشت.

در چنين شرايطی، به ثمر رسيدن محاکمه حميد نوری برای پيشبرد امر دادخواهی کشتار زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت، همدلی فعال کوشندگان حقوق بشر، مدافعان آزادی و برابری، مخالفان حبس و شکنجه و اعدام و نيز همراهی روشنفکران و هنرمندان آزاديخواه را می‌طلبد تا هريک بر پايه امکانات و توان خويش در حمايت از اين اقدام قدم بردارند.

ما با درک اين موقعيت خطير، همه وجدان‌های بيدار را به چنين همدلی و همياری فرامی‌خوانيم.

امضاها:

ابطحی سهیلا - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

اردلان پروین - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

اردوخانی ابوالفضل - نویسنده و مدافع حقوق و آزادی‌های انسانی

استعدادی شاد مهدی - نويسنده و پژوهشگر

اسدی بهروز - مديرعامل بنياد غيرانتفاعی Malteser آلمان، فعال سياسی

اعتمادی ناصر - ژورنالیست

افسر ستاری سهيلا - مدرس دانشگاه، فعال مدنی

اکبری حميد - استاد دانشگاه و کنشگر حقوق دمکراتيک

امجدی کورش - فعال سیاسی و کنشگر حقوق بشر

انور حقيقی حسين - فعال سياسی مدافع حقوق دمکراتيک

ايزدی اصغر - فعال سياسی چپ

بختیاری عباس - موزیسین و بازیگر

برادران منيره - فعال دادخواهی و حقوق بشر

برومند لادن - مورخ و فعال حقوق بشر

برومند رویا - فعال حقوق بشر

بزرگی تيمور - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی

بنی هاشمی شريفه - نويسنده و بازيگر تئاتر

بيضایی نيلوفر - نمايشنامه نويس و کارگردان تئاتر

بی نياز داريوش - نويسنده و پژوهشگر

پگاهی مهشید - فعال حقوق زنان

پوينده نازنين - هنرمند نقاش

تبريزی سعيد - متخصص شبکه‌های مخابراتی، فعال سياسی چپ

تمیمی قادر - فعال سیاسی

توحيدی نيره - استاد دانشگاه، پژوهشگر

ثقفی پروين - پناهنده سياسی

جاودان حميدرضا - کارگردان و بازيگر تئاتر

جاویدی سیروس - فعال سیاسی و فرهنگی

جزنی ميهن - فعال سياسی، کنشگر حقوق زنان

جلالی محمد، م. سحر - نویسنده و شاعر

جوادی مدير اکرم - از گردانندگان نشر آيدا- آلمان

جواهری هادی - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی

جهانگيری گلرخ - زندانی سياسی سابق، کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

جیلو اصغر - فعال سیاسی

حبيب محمدی زهره - کنشگر مدافع حقوق بشر و آزادی زنان

حجازی قدسی - استاد دانشگاه، کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

حجازی بهروز - فعال سیاسی مدافع حقوق دموکراتیک

حسینی جلیل - فعال حقوق بشر و آزادی‌های مدنی

حسینی ناهید - پژوهشگر امور زنان و آموزش

خونانی اکبری آذر - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

دانشور حسن - فعال سیاسی

دانشور عباس - زندانی سياسی سابق، کنشگر حقوق انسانی

درآگاهی هایده - کنشگر مدافع حقوق انسانی و آزادی زنان

دولت‌آبادی حسین - نویسنده

رحمانی تقی - فعال سياسی ملی مذهبی

رخشانی نستور - هنرورز نقاش

رکنی فرهمند - مدافع حقوق بشر

روستا ميهن - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

رویایی یدالله - شاعر

زبرجد فریده - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

زرین عباس - هنرمند عکاس و مدافع حقوق بشر

ستاری انور - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

سروستانی نیما - فیلمساز

سلیمی اصغر - فعال سیاسی و کارشناس اقتصاد

سوری فرزانه - کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

سيف اسد - نويسنده و پژوهشگر

سیف اکبر - فعال سیاسی

شفيق شهلا - نويسنده

شیرالی مهناز - جامعه شناس

صاحبی سيما - فعال حقوق بشر

صاحبی سرور - کنشگر مدافع حقوق انسانی و آزادی زنان

صديق يزدچی محمد حسين - انديشه ورز

صیاد متحیر پرویز - مدافع حقوق بشر

عبادی شيرين - وکيل دادگستری و برنده نوبل صلح

علمداری کاظم - جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

عليجانی رضا - زندانی سياسی سابق، روزنامه نگار

غبرائی گلناز - مترجم و کنشگر حقوق و آزادي‌های انسانی

فرخفال رضا - نویسنده

فرخ‌نیا سودابه - کارگردان و بازیگر تئاتر

فرخ‌نیا سوسن - کارگردان و بازیگر تئاتر

فروغ حميد - از گردانندگان نشر فروغ

فروغ مينو - از گردانندگان نشر فروغ

فروهر پرستو - هنرمند نقاش، استاد دانشگاه

قاسمی فرهنگ - رئیس کمیسیون حقوق انسانی فدراسیون اروپایی مدارس عالی

قربانی مهتاب - شاعر و کنشگر حقوق انسانی و آزادی زنان

قلعه دار رحيم - کنشگر حقوق و آزادی‌های انسانی

قيائی مدير عباس - از گردانندگان نشر آيدا - آلمان

کاخساز ناصر - نويسنده

کار مهرانگيز - نويسنده حقوق بشری، وکيل دادگستری

کرباسی زیبا - شاعر

کردوانی کاظم - جامعه شناس و پژوهشگر

کسمایی سرور - نویسنده و مترجم

کاظمی منیره - فعال حقوق زنان

کریم‌زاده علی - مدافع حقوق بشر

کشتگر علی - فعال سیاسی

کعبی رئوف - فعال سیاسی

کیکاووسی هادی - نویسنده

محسنی پروین - کنشگر حقوق بشر و آزادی زنان

محققی ابوالفضل - مدافع حقوق بشر

مختاری سهراب - نويسنده و مترجم، مدافع دادخواهی

مرادی بهرام - نویسنده

ملکوتی سیروس - موزیسین

موسوی مهدی - شاعر و نویسنده

مهران ادیب فریبرز - فعال حقوق بشر و آزادی‌های مدنی

ميرزادگی شکوه - نويسنده، ژورنالیست و کوشنده حقوق بشر و حفظ میراث فرهنگی

میرزازاده نعمت - شاعر

میری شبنم - هنرمند

ناصحی رضا - مدافع حقوق بشر

نصرت ناهيد - فعال حقوق زنان

نفيسی آذر - نويسنده

مجید نفیسی - شاعر

نوایی شهین - محقق و فعال حقوق زنان

نيکفر محمد رضا - نويسنده

نيکو ربيع - زندانی سياسی سابق و عضو خانواده يک اعدامی

یلفانی محسن - نویسنده و کارگردان تئاتر

نشانی برای تماس: dadkhahi67@yahoo.com 

هیچ نظری موجود نیست: