۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

گزارش تکميلی از مراسم گراميداشت تولد اشکان سهرابی/متنی که مادران عزادار بر آرامگاه اشکان قرائت کردند


امروز شنبه 10 بهمن ماه تولد اشکان سهرابی يکی از شهدای راه آزادی مردم ايران بود .ساعت 14:24 به قطعه 257 رسيديم .خانواده اشکان ٰٰ مادران عزادار و حاميان آنها ٰ‌تعدادی از دوستان و هم دانشگاهی های اشکان و تعدادی از مردم حضور داشتند.
جمعيت به ده ها نفر می رسيد .مزار اشکان با قاب عکس های کودکی و جوانی او که مادرش با نگاهی اشک آلود به آنها می نگريست و نبودش را فرياد می زد ٰ گل های رز پرپر شده و گل های سفيد مريم ٰو شمع های روشن تزيين شده بود.
کيک تولد اشکان با نوشته رويش اشکان جان هميشه زنده ای در کنار گل های پرپر شده قرار داده بودند خبری از نيروی انتظامی و لباس شخصی ها نبود .يکی از مادران عزادار از طرف تمامی مادران نوشته ای را خواند و به مادر اشکان تقديم کرد تا همچنان استوار و ثابت قدم بماند.
هنوز از حضورمان 10 دقيقه ای نگذشته بود که دو اتومبيل نيروی انتظامی با 3 سر نشين به جلوی قطعه 257 آمدند يکی از اتومبيل ها بعد از چند دقيقه ای رفت اما يک اتومبيل نيروی انتظامی با دو مامور ماندند تا اوضع را کنترل و مانع شعار دادن بشوند. يکی از مامورين به طرف پدر اشکان رفت تا به او گوشزد کند شعار دادن ممنوع
حدود ساعت 15:20 بود که حضور لباس شخصی ها افزايش يافت . همه مهمانها با هم بر سر مزار ندا آقا سلطان و سپس سهراب اعرابی رفتند تا به آنها نيز ادای احترام کنند .اما همچنان لباس شخصی ها جمعيت را همراهی می کردند تا ساعت 15:35 که همه مهمان ها قطعه 257 را ترک کردند.

قطعه شعری که دائی اشکان برای خواهرزاده اش خوانده است:
اشکان عزيز

قصه تولد تو : حکايت شکفتن گل در ميان برفها بود
و قصه رفتنت : حکايت پرپر شدن گل به دست خزان ويرانگر
و خاطره ات : شيرينی ايام تلخ آينده مان
و عمر کوتاهت : پيام شکفتن گلزاری با شکوه در زمستانی سرد و تار است


متنی که مادران عزادار بر آرامگاه اشکان قرائت کردند
اشکان جان
تولدت را فرياد
و بر شعله شمع های افروخته بر مزارت بوسه خواهيم زد

خواهرم
در کنارت استاده ايم چون کوه استوار ٰ چون سرو سبز و چون لاله داغ بر دل درد ما اگر چه اندازه تو نيست کمتر از آن هم نيست
قاب عکس اشکان تو در خانه دل ماست چون نداٰ سهراب ٰ مسعود ٰ‌ترانه ٰ کيانوش ٰ احسان و ديگر فرزندانمان
می دانيم رنجها کشيده ای تا جوانه ات را با سرانگشتان مهربانت پرورش دهی .خون دلها خورده ای تا بزرگ و بزرگتر شد آنقدر که دست بيداد نتوانست رشد و بالندگی اش را ببيند و تبر خود را فرود آورد غافل از جنگل و سروهای ايستاده اش
خواهرم در کنار تو مادرانی ايستاده اند که پيش تر از آن جگرگوشه هايشان را به جرم آزاديخواهی در گوشه و کنار اين آب و خاک از دست داده اند مادرانی که نمی دانند بر کدامين گور بگريند
در کنار تو مادری است که ده سال به دنبال فرزندش می گردد او را از که بگيرد؟
از آنان که خود به در خانه آمدند و فرزندش را با خود بردند
در کنار تو مادرانی هستند که هر هفته با ضربه های باتوم مورد ضرب و شتم قرار می گيرند و با هجوم و دستگيری مواجه هستند
سرت را بالا بگير و فرياد عدالت خواهی ات را بلند کن اين حق توست که بدانی دست چه کسانی به خون فرزندت آغشته است
اين حق تو.ست که بدانی چه کسی ضربه آخر را زد
مادران عزادار در کنار خانواده های جان باختگان ٰ زندانيان ٰ مفقود شدگان هم صدا با آنها عدالت و آزادی را فرياد خواهند زد و خواهان آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتی ٰ شناسايی و محاکمه و مجازات آمرين و عاملين کشتار فرزندان ملت در دادگاههای علنی و عادلانه می باشند.
فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران
10 بهمن 1388 برابر با 30 ژانويه 2009
http://hrdai.blogspot.com
http://pejvakzendanyan.blogfa.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: