۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

گزارشی ديگر از مراسم تولد اشکان برسرگورش، حضور مادرندا/تصوير


گزارش تصويری را http://mardaanegi.wordpress.com/2010/01/30/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-20-%D8%B3%D8%A7%D9%84/ببينيد.


امروز 10 بهمن ماه روز تولد اشكان است , اشكان سهرابى 20 ساله شد
گل وجودش به دست آدمكشان , زودتر از 20 سالگى به خون نشست قبل از اينكه بهار برسد گل وجودش در خاطره ياران دگرش جوانه زده است
قدم هاى بهار با ضربان قلب اشكان نزديك مى شود
در ساعت يک و نيم بعدازظهر پدر و مادر و چندين نفر از اعضا خانواده اشکان سهرابی براى سالگرد تولد اشكان در بهشت زهرا حضور يافتند. آنها با تزيين و گذاشتن گل و عکسهای اشکان مقبره او را مزين نمودند و بعد از ساعت 2 بود که کم کم ياران وى به اضافه اقوام نزديک اشکان مثل خاله و عمو و غيره � نيز آمدند
آنگاه مادران داغداری که در روز شنبه به پارک لاله ميرفتند نيز يکی پس از ديگری امدند و من جمله اين مادران مادر ندا اقا سلطان نيز حضور پيدا كرد كه اين مراسم زيباتر شد و دو مادر داغدار مراسم را هر چه با شکوه تر برگزار نمودند
ساير حاضران نيز با خواندن شعر و دکلمه با خانواده اشکان هم صدا شدند
در ساعت 2:40 دقيقه دو ماشين نيروی انتظامی آمدند و يکی از انها پارک کرده و ايستاد و ديگری سرنشينانش پياده شدند و تاکيد کردند که زودتر مراسم را تمام كرده وبروند
لباس شخصی ها هم در اطراف دائما در حال گشت زدن بودند و در کمين و ترس از هر حرکتی از سوى مردم بودند
جمعيت كه حدود 100 نفر مى شدند و برای هم صدايی با خانواده اشکان آمده بودند با پخش کيک تولد اشکان مراسم را تمام نمودند
اين مراسم در ساعت سه و ده دقيقه به پايان رسيد و مردم کم کم متفرق شدند

هیچ نظری موجود نیست: