۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

سايت نهادها و ارگانهاسازمانها و ارگانها


نهادها و ارگانها
سايت رهبريhttp://www.leader.ir
مجمع تشخيص مصلحت نظامhttp://www.maslahat.ir
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايرانhttp://www.irib.ir
مجلس شوراي اسلاميhttp://www.majlis.ir
ديوان محاسبات كشورhttp://www.dmk.ir
پایگاه اطلاع رسانی رياست جمهوريhttp://www.president.ir
قوه قضاييهhttp://www.judiciary.ir
دادستاني كل كشورhttp://www.dadsetani.ir
سازمانها و ارگانها
معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهورhttp://www.spac.ir
پایگاه اطلاع رسانی دولتhttp://www.spokesman.gov.ir
سازمان بازنشستگی کشوریhttp://www.retirement.ir
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانیhttp://www.scict.ir
مرکز آمار ایرانhttp://www.sci.org.ir
مرکز بررسی های استراتژیکhttp://www.css.ir
سازمان بازرسی کل کشورhttp://www.gio.ir
مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلا وکارشناسان قوه قضائیه

وزارت خانه ها
وزارت امورخارجهhttp://www.mfa.gov.ir
وزارت جهاد كشاورزيhttp://www.agri-jahad.ir
وزارت علوم،تحقيقات و فناوريhttp://www.msrt.ir
وزارت نفت جمهوري اسلاميhttp://www.nioc.org
وزارت نيروhttp://www.moe.org.ir
وزارت بازرگاني جمهوري اسلاميhttp://www.moc.gov.ir
وزارت صنايع و معاونhttp://www.mim.gov.ir
وزارت كار و امور اجتماعيhttp://www.irimlsa.ir
وزارت تعاونhttp://www.icm.gov.ir
وزارت رفاه و تامين اجتماعيhttp://www2.refah.gov.ir
وزارت راه و ترابريhttp://www.mrt.ir
وزارت دفاع و پشتيبانيhttp://www.mod.ir

http://www.judiciarybar.irهیچ نظری موجود نیست: