۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

مينا اسدي شاعر اخلاق الاشراف نيست. شاعر يك خلق است كه بهنگام عصيان واژگان عاميانه بكار برده و فرياد خود را نمادين مي كنند

هیچ نظری موجود نیست: