۱۳۹۶ خرداد ۳, چهارشنبه

به پس ماندهای آيت الله کيانوی و باند فرخ نگهدار!ما آزاديخواهان همراه ۱۵ميليون ايرانی که باين انتصابات ننگين نه گفتيم!ما آزاديخواهان همراه ۱۵ميليون ايرانی باين انتصابات ننگين نه گفتيم!

به پس ماندهای آيت الله کيانوی و باند فرخ نگهدارياد آوری مينمائيم تمام نعلنک ليس زدنهای شمادر اين ۳۸ سال نتيجه آن منفی بوده است۰ما نفرت و انزجار خود را از رژيم و حزب مردم فروش اعلام مينمائيم.
***************************************


Image associée
Image associée
Image associée
Image associée
Image associée
Image associée
Image associée
Résultat de recherche d'images pour "‫مردم ارگان حزب توده ایران‬‎"


**************************************************************************************


قهرمان ملت ایران است!
بار سنگینی که خاتمی بر دوش می کشد

Image associée
Résultat de recherche d'images pour "‫مردم ارگان حزب توده ایران‬‎"
Résultat de recherche d'images pour "‫مردم ارگان حزب توده ایران‬‎"Résultat de recherche d'images pour "‫مردم ارگان حزب توده ایران‬‎"Résultat de recherche d'images pour "‫مردم ارگان حزب توده ایران‬‎"Résultat de recherche d'images pour "‫مردم ارگان حزب توده ایران‬‎"Image associéeImage associéeImage associéeImage associée

هیچ نظری موجود نیست: