۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

مردم جنايات "ولی وقیح " را فراموش نخواهند نمود حتی خاوران با خاک يکسان کنيد

هیچ نظری موجود نیست: