۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۷, جمعه

مهدی تقوایی که از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق بود و در دوران شاه به زنجیر کشیده شده و شکنجه شده بود

مهدی تقوایی که از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق بود و در دوران شاه به زنجیر کشیده شده و شکنجه شده بود، پس از مدتی که در قرارگاه های ارتش آزادیبخش ملی ایران همراه با همسرش (ناهید – یادش گرامی باد) به سر می برد به خاطر اختلافات نگرشی-ایدئولوژیک از سازمان جدا شد… مهدی تقوایی، که در دیدگاه با نام فرهاد مهدوی یادداشت روز می نوشت، انسانی فرهیخته، پاک سرشت، و نیک پندار بود. لبخند به راحتی از لبانش نمی افتاد و دیدگاه دیگری را با خشم و شعار به چالش نمی گرفت. در حین مسلمانی و باورمندی عمیق به اصول و شعائر اسلام، با نامسلمانی چون من از دریچه علم به مسائل می نگریست. از خود (تا آنجا که می دانم) دو ترجمه به جای گذاشته که خواندنی هستند.

مهدی تقوایییادداشت روز نویس سایت دیدگاه درگذشت. ولی آقامهدی فراتر از یک یادداشت روز نویس بود.

مهدی تقوایی که از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق بود و در دوران شاه به زنجیر کشیده شده و شکنجه شده بود، پس از مدتی که در قرارگاه های ارتش آزادیبخش ملی ایران همراه با همسرش (ناهید – یادش گرامی باد) به سر می برد به خاطر اختلافات نگرشی-ایدئولوژیک از سازمان جدا شد.

ریز و دلایل جدایی از سازمان و دیگر گوشه هایی از زندگی او را یارانش که زمان بیشتری با او گذرانده اند را کاملتر می دانند. آنچه برای من، به عنوان پژوهشگر و همکارش در سایت دیدگاه شایان توجه بود، اخلاق مهدی تقوایی بود.

مهدی تقوایی، که در دیدگاه با نام فرهاد مهدوی یادداشت روز می نوشت، انسانی فرهیخته، پاک سرشت، و نیک پندار بود. لبخند به راحتی از لبانش نمی افتاد و دیدگاه دیگری را با خشم و شعار به چالش نمی گرفت. در حین مسلمانی و باورمندی عمیق به اصول و شعائر اسلام، با نامسلمانی چون من از دریچه علم به مسائل می نگریست. از خود (تا آنجا که می دانم) دو ترجمه به جای گذاشته که خواندنی هستند.

چه اخیرا که با او فقط تماس تلفنی داشتم و چه پیش از این که رودر رو به تحلیل مسائل می پرداختیم، هم سخنی با او برایم آموزنده و موشکافانه بود. اخلاق و منش مهدی، اخلاق و منش اعضای نخستین مجاهدین بود. استواری در عقیده، پایبندی به اصول پایه، و احترام به مقام خلق، از صفات برازنده رفیق دیدگاه و یار همیشگی خلق، مهدی تقوایی بود.

ایکاش می ماند تا سرنگونی جمهوری اسلامی را می دید. دوری همیشگی مهدی را به خانواده و بازماندگان و یارانش تسلیت می گویم. هرچند که اگر از دریچه باورمندی اسلامی او به این فقدان بنگریم، مهدی از کنار بخشی از خانواده رفت تا به بخشی دیگر از خانواده اش بپیوندد.

یادش گرامی

علی ناظر

3 فروردین 1399

22 مارس 2020

 

هیچ نظری موجود نیست: